Omschrijving van de opleiding
De opleiding Eigen Wijze Zwangerschapsbegeleiding leid je op om zelfstandig en op Eigen Wijze les kunnen geven aan zwangere vrouwen en hun partners tijdens de zwangerschap en ter voorbereiding op de bevalling. 

Voor het vergroten van je Eigen Wijsheid wordt gebruikt gemaakt van eeuwenoude bronnen en middelen zoals yoga, meditatie, visualisatie en ademhalingsoefeningen. Dit wordt gecombineerd met eigenwijze ontspanningstechnieken en bewustwordingsoefeningen. Ook wordt er aandacht gegeven aan de anatomie van het lichaam en word je geïnformeerd over het actuele verloskunde systeem in Nederland.

De opleiding is als volgt opgebouwd:
10 lesdagen op locatie (1 x per maand) en tussendoor 7 x een webinar van 1,5 uur om verschillende onderwerpen verder uit te diepen.

Lesdagen:

  1. Introductie en aandacht voor ontspanning
  2. Lichaamsbewustzijn, signalen en behoeften tijdens de zwangerschap en bevalling.
  3. Aandacht voor bekken en bekkenbodem. Een baby dragen en baren.
  4. Verschillende ademhalingstechnieken en de functie en impact daarvan
  5. Contact met de baby in de buik en daarna
  6. Fysiologie van een bevalling en (ruimte geven aan) natuurlijke processen
  7. Partnerles. Samenwerking van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten
  8. Vergroten van vertrouwen en veerkracht (waardoor pijn en angst verminderen)
  9. Wat is bevallingstrauma en hoe kun je dit voorkomen
  10. Presentaties en diploma uitreiking