De VN spreekt zich uit over de misstanden in de geboortezorg

logo-ewo-tekstwitNieuwsbrief  - 27 mei 2020

 


docentoplEWzwangerschap-600w
 

Afgelopen juli is er een belangrijk rapport uitgekomen van een speciaal rapporteur van de Verenigde Naties over misbruik en geweld tegen vrouwen rondom de bevalling.

Het initiatief van dit rapport is mede tot stand gekomen door de vele uitingen op Social Media, zowel spontaan als na een oproep om met je verhaal naar buiten te komen. De Nederlandse actie #genoeggezwegen is hier een goed voorbeeld van.

De conclusie van het rapport is dat misstanden tegen vrouwen tijdens de bevalling wijdverspreid en systematisch is. Het rapport gaat overigens verder dan alleen de bevalling en spreekt van: “mistreatment and violence against women in reproductive health services and childbirth”.

Wat nieuw is, is dat er voor het eerst een definitie is gemaakt van wat “obstretic violence” nu eigenlijk betekent. Ik houd het even in het Engels om ‘ruis’ te voorkomen met het vertalen:

Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”.

VN

Er worden vele voorbeelden gegeven, ik beperk me nu tot de voorbeelden die relevant zijn voor NL:

-       Medische handelingen die onder druk en dwang worden uitgevoerd

-       Ontnemen van de best mogelijk behandeling

-       Onjuiste en onvolledige informatie

-       Gebrek aan integriteit, privacy, autonomie en vrijheid.

-       Maar ook fysiek en verbaal geweld komt voor in NL.

Veel aandacht wordt gegeven aan het belang van ‘informed consent’ Aan de a.s. ouders wordt lang niet altijd de juiste of volledige informatie verstrekt, waar ze wel recht op hebben. Mede ook door de hoge werkdruk, gebrek aan goede educatie voor het personeel en een machtscultuur in de zorgverlening.  

Dat het niet zo ver van onze NL-bedden is, bewijzen de hoge aantallen keizersneden en een opvallend verschil in percentages episotemie’s per land, regio of zelfs per ziekenhuis. Keizersneden worden bijvoorbeeld niet alleen toegepast wanneer het hoort (namelijk als een vaginale geboorte voor de moeder of de baby medisch gezien te risicovol is) maar ook omdat het de gynaecoloog beter uitkomt. Een keizersnede kan ingepland worden in de agenda, deze operatie vraagt minder tijd dan het begeleiden van een normale bevalling en de vergoedingen zijn hoger. Ook dit ziet de VN als misbruik en onnodig geweld tegen vrouwen.

Het rapport komt met een aantal aanbevelingen waar ik echt heel blij van word en lijkt me een belangrijk document om naar door te verwijzen. Ik haal er een paar aanbevelingen uit, ook weer in het Engels.

(a) Ensure the effective and proper application of informed consent, in line with human rights standards;

(b) Adopt effective health laws and policies for the application of informed consent in all reproductive health services and guarantee prior, free and informed consent for caesarean sections, episiotomies and other invasive treatments during childbirth;

(c) Respect women’s autonomy, integrity and their capacity to make informed decisions about their reproductive health;

(e) Consider the possibility of allowing home birth and avoiding the criminalization of home birth;

(f) Monitor health-care facilities and collect and publish data on the percentage of caesarean sections, vaginal births and episiotomies and on other treatments related to childbirth, obstetric care and reproductive health services on a yearly basis;

(j) Ensure professional accountability and sanctions by professional associations in cases of mistreatment and access to justice in cases of human rights violations;

(n) Raise awareness among lawyers, judges and the public about the women’s human rights in the context of childbirth to ensure the effective use of remedies;

(q) Repeal laws which criminalize abortion in all circumstances, remove punitive measures for women who undergo abortion, and at the very minimum, legalize abortion in cases of sexual assault, rape, incest, and when the continued pregnancy endangers the mental and physical health of the woman or the life of the woman, and provide access to safe, quality post-abortion care;

Met deze nieuwsbrief heb ik jullie dit rapport graag onder de aandacht willen brengen. Er staat belangrijk informatie in en ik zie het als een mijlpaal en een stap in de goede richting. Mede door het werk van veel vrouwen die zich al zo lang inzetten om de positie van vrouwen die bevallen te verbeteren en te beschermen.

Hier vind je de link voor het volledige rapport.
https://digitallibrary.un.org/record/3823698?ln=en&fbclid=IwAR3ZIbQQIn_hY0SNBtsto3rI0pUx0QdjngY7BoXjt1ZterycSoDqB0vKmsQ

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Marjolein Smit

 

 

   logo-EWO  
 
  www.eigenwijzeopleidingen.nl | Contact  
 
Powered by AcyMailing